کفاشیان: کروش گفت با این شرایط در ایران نمی ماند/به من چه که اسدی به فردوسی پور می گوید مهندس

کفاشیان: کروش گفت با این شرایط در ایران نمی ماند/به من چه که اسدی به فردوسی پور می گوید مهندس
علی کفاشیان گفت: ماندن کروش به نفع فوتبال ایران است.

کفاشیان: کروش گفت با این شرایط در ایران نمی ماند/به من چه که اسدی به فردوسی پور می گوید مهندس

علی کفاشیان گفت: ماندن کروش به نفع فوتبال ایران است.
کفاشیان: کروش گفت با این شرایط در ایران نمی ماند/به من چه که اسدی به فردوسی پور می گوید مهندس

خرید بک لینک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author