کفاشیان: بازگشت کی‌روش 10روز عقب افتاد

کفاشیان: بازگشت کی‌روش 10روز عقب افتاد
رئیس فدراسیون فوتبال گفت: کارلوس کی‌روش 20 اردیبهشت ماه به ایران باز می‌گردد.

کفاشیان: بازگشت کی‌روش 10روز عقب افتاد

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: کارلوس کی‌روش 20 اردیبهشت ماه به ایران باز می‌گردد.
کفاشیان: بازگشت کی‌روش 10روز عقب افتاد

آپدیت نود 32 ورژن 6

تلگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author