کفاشیان، تاج و بهروان در خانه پدری اولادی

کفاشیان، تاج و بهروان در خانه پدری اولادی
11نیوز نوشت؛علی کفاشیان، مهدی تاج و غلامرضا بهروان هم اکنون در خانه پدری مهرداد اولادی حاضر شده اند تا با اعضای خانواده این بازیکن فقید ابراز همدردی کنند.

کفاشیان، تاج و بهروان در خانه پدری اولادی

11نیوز نوشت؛علی کفاشیان، مهدی تاج و غلامرضا بهروان هم اکنون در خانه پدری مهرداد اولادی حاضر شده اند تا با اعضای خانواده این بازیکن فقید ابراز همدردی کنند.
کفاشیان، تاج و بهروان در خانه پدری اولادی

آپدیت نود 32 ورژن 6

اخبار دنیای دیجیتال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author