کشورها باید در اقتصاد جهانی با یکدیگر رقابت داشته باشند

کشورها باید در اقتصاد جهانی با یکدیگر رقابت داشته باشند
رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس خبری مشترک با صدر اعظم آلمان بر حل سیاسی بحران سوریه تاکید کرد و گفت کشورها در اقتصاد جهانی باید با یکدیگر رقابت داشته باشند.
۲۰:۲۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۵ اردیبهشت


کشورها باید در اقتصاد جهانی با یکدیگر رقابت داشته باشند

رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس خبری مشترک با صدر اعظم آلمان بر حل سیاسی بحران سوریه تاکید کرد و گفت کشورها در اقتصاد جهانی باید با یکدیگر رقابت داشته باشند.
۲۰:۲۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۵ اردیبهشت


کشورها باید در اقتصاد جهانی با یکدیگر رقابت داشته باشند

لایسنس نود 32 ورژن 9

استخدام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author