کشته شدن ۴ هزار نظامی عربستان در یمن

کشته شدن ۴ هزار نظامی عربستان در یمن
فعال عربستانی فاش کرد که شمار کشته شدگان نیروهای عربستان در جنگ یمن از چهار هزار نفر فراتر رفت و بن سلمان در باتلاقی فرو رفته است که نه راه پس دارد و نه راه پیش.
۱۸:۴۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۹ فروردین


کشته شدن ۴ هزار نظامی عربستان در یمن

فعال عربستانی فاش کرد که شمار کشته شدگان نیروهای عربستان در جنگ یمن از چهار هزار نفر فراتر رفت و بن سلمان در باتلاقی فرو رفته است که نه راه پس دارد و نه راه پیش.
۱۸:۴۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۹ فروردین


کشته شدن ۴ هزار نظامی عربستان در یمن

بک لینک رنک 4

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author