کشته شدن وزیر ایالتی پاکستان به ضرب گلوله

کشته شدن وزیر ایالتی پاکستان به ضرب گلوله
یکی از وزرای ایالتی پاکستان به ضرب گلوله افراد مسلح کشته شد.
۱۸:۴۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۴ اردیبهشت


کشته شدن وزیر ایالتی پاکستان به ضرب گلوله

یکی از وزرای ایالتی پاکستان به ضرب گلوله افراد مسلح کشته شد.
۱۸:۴۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۴ اردیبهشت


کشته شدن وزیر ایالتی پاکستان به ضرب گلوله

آپدیت نود 32 ورژن 4

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author