کسانی که نکونام می گوید به تیم ملی خیانت می کنند!

یکی از اتفاقات مهم ورزش ایران در سال ١٣٩٤ خداحافظی جواد نکونام از بازی‌های ملی بود.

free download movie

تکست آهنگ

label, , , , , , , , ,

About the author