کروش: بعضی مشکلات تیم ملی قابل مذاکره هم نیست

کروش: بعضی مشکلات تیم ملی قابل مذاکره هم نیست
کارلوس کروش گفت: صحبتم تنها از مشکلات مالی نیست بلکه بعضی مشکلات قابل مذاکره هم نیستند.

کروش: بعضی مشکلات تیم ملی قابل مذاکره هم نیست

کارلوس کروش گفت: صحبتم تنها از مشکلات مالی نیست بلکه بعضی مشکلات قابل مذاکره هم نیستند.
کروش: بعضی مشکلات تیم ملی قابل مذاکره هم نیست

بک لینک رنک 4

label, , , , , , , , , , , ,

About the author