کرانه باختری منطقه بسته نظامی اعلام شد

کرانه باختری منطقه بسته نظامی اعلام شد
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی کرانه باختری را منطقه بسته نظامی اعلام کرد.
۱۳:۰۷ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۱ خرداد


کرانه باختری منطقه بسته نظامی اعلام شد

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی کرانه باختری را منطقه بسته نظامی اعلام کرد.
۱۳:۰۷ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۱ خرداد


کرانه باختری منطقه بسته نظامی اعلام شد

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author