کرانه باختری تا یکشنبه آینده بعنوان منطقه بسته

کرانه باختری تا یکشنبه آینده بعنوان منطقه بسته
کرانه باختری با تصمیم رژیم صهیونیستی تا بامداد یکشنبه آینده منطقه بسته اعلام شده است.
۱۰:۲۹ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۱ اردیبهشت


کرانه باختری تا یکشنبه آینده بعنوان منطقه بسته

کرانه باختری با تصمیم رژیم صهیونیستی تا بامداد یکشنبه آینده منطقه بسته اعلام شده است.
۱۰:۲۹ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۱ اردیبهشت


کرانه باختری تا یکشنبه آینده بعنوان منطقه بسته

آپدیت نود 32 ورژن 8

استخدام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author