کاپیتان رحمتی خطاب به هواداران استقلال/قول می دهم که این نتیجه را جبران کنم

کاپیتان رحمتی خطاب به هواداران استقلال/قول می دهم که این نتیجه را جبران کنم
سایت باشگاه استقلال نوشت:رحمتی می گوید:«روزهای پر امید از راه می رسد،شاید چند روز دیگر.»

کاپیتان رحمتی خطاب به هواداران استقلال/قول می دهم که این نتیجه را جبران کنم

سایت باشگاه استقلال نوشت:رحمتی می گوید:«روزهای پر امید از راه می رسد،شاید چند روز دیگر.»
کاپیتان رحمتی خطاب به هواداران استقلال/قول می دهم که این نتیجه را جبران کنم

خرید بک لینک

فانتزی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author