کاویانپور: هافبک دفاعی خوب، مثل نگین‌انگشتر است/ برانکو محکوم است، باید پرسپولیس را قهرمان کند

کاویانپور: هافبک دفاعی خوب، مثل نگین‌انگشتر است/ برانکو محکوم است، باید پرسپولیس را قهرمان کند
هافبک سابق پرسپولیس خطاب به کمال کامیابی‌نیا می‌گوید: «آقای کامیابی‌نیا، مثل سرباز باش و پُستت را ترک نکن!»

کاویانپور: هافبک دفاعی خوب، مثل نگین‌انگشتر است/ برانکو محکوم است، باید پرسپولیس را قهرمان کند

هافبک سابق پرسپولیس خطاب به کمال کامیابی‌نیا می‌گوید: «آقای کامیابی‌نیا، مثل سرباز باش و پُستت را ترک نکن!»
کاویانپور: هافبک دفاعی خوب، مثل نگین‌انگشتر است/ برانکو محکوم است، باید پرسپولیس را قهرمان کند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author