کاهش درآمد گردشگری ترکیه در ۲۰۱۶

کاهش درآمد گردشگری ترکیه در ۲۰۱۶
در سه ماهه نخست سال جاری بخش گردشگری ترکیه نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۵، کاهش درآمد قابل توجه ۱۶.۵ درصدی را تجربه کرد.
۱۴:۲۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۲ اردیبهشت


کاهش درآمد گردشگری ترکیه در ۲۰۱۶

در سه ماهه نخست سال جاری بخش گردشگری ترکیه نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۵، کاهش درآمد قابل توجه ۱۶.۵ درصدی را تجربه کرد.
۱۴:۲۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۲ اردیبهشت


کاهش درآمد گردشگری ترکیه در ۲۰۱۶

نود32 آپدیت ورژن 4

bluray movie download

label, , , , , , , , , , , ,

About the author