کاظمی‌بازگشت،بازیکنان هم‌قسم شدند(عکس)

سرمربی سیاه‌جامگان پس از صحبت با مدیریت این تیم، دست از قهر خود با بازیکنان کشید و به مشهد بازگشت و در تمرینات شرکت کرد.

دانلود ها پلاس

قرآن

label, , , , , , ,

About the author