کارلوس جا زد: اینجا پیر نشدم؛ باتجربه تر شدم

در حالی که بازیکنان تیم ملی می گویند کروش پیر شده، او این موضوع را رد می کند.

عکس های داغ جدید

سیستم اطلاع رسانی

label, , , , , , , , ,

About the author