کارشناش نود:گل پرسپولیس آفساید نبود،پنالتی استقلال گرفته نشد و صحنه مشکوک خطا روی برهانی پنالتی نبود

کارشناش نود:گل پرسپولیس آفساید نبود،پنالتی استقلال گرفته نشد و صحنه مشکوک خطا روی برهانی پنالتی نبود
فنایی می گوید داور می توانست در شرایطی که بازی یک بر صفر به نفع پرسپولیس بود یک پنالتی برای استقلالی ها بگیرد.

کارشناش نود:گل پرسپولیس آفساید نبود،پنالتی استقلال گرفته نشد و صحنه مشکوک خطا روی برهانی پنالتی نبود

فنایی می گوید داور می توانست در شرایطی که بازی یک بر صفر به نفع پرسپولیس بود یک پنالتی برای استقلالی ها بگیرد.
کارشناش نود:گل پرسپولیس آفساید نبود،پنالتی استقلال گرفته نشد و صحنه مشکوک خطا روی برهانی پنالتی نبود

بک لینک قوی

پرس نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author