چیزی نمی دانید من را قضاوت نکنید/ حاج‌محمدی: بازیکن میلیاردی 150 میلیون گرفته!

چیزی نمی دانید من را قضاوت نکنید/ حاج‌محمدی: بازیکن میلیاردی 150 میلیون گرفته!
مدافع جوان استقلال ادعا می کند قضاوت هایی که در مورد قرارداد میلیاردی او در فضای مجازی می شود قضاوت درستی نیست.

چیزی نمی دانید من را قضاوت نکنید/ حاج‌محمدی: بازیکن میلیاردی 150 میلیون گرفته!

مدافع جوان استقلال ادعا می کند قضاوت هایی که در مورد قرارداد میلیاردی او در فضای مجازی می شود قضاوت درستی نیست.
چیزی نمی دانید من را قضاوت نکنید/ حاج‌محمدی: بازیکن میلیاردی 150 میلیون گرفته!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author