چهار پنالتی و یک گل!/ معضل پرسپولیس به سپاهان رسید

چهار پنالتی و یک گل!/ معضل پرسپولیس به سپاهان رسید
تیم فوتبال پرسپولیس فصل گذشته با از دست دادن پنالتی‌های زیاد در انتهای فصل قافیه قهرمانی را به استقلال خوزستان واگذار کرد و مثل اینکه تیم سپاهان در فصل جدید وارث این ویژگی سرخپوشان شده است.

چهار پنالتی و یک گل!/ معضل پرسپولیس به سپاهان رسید

تیم فوتبال پرسپولیس فصل گذشته با از دست دادن پنالتی‌های زیاد در انتهای فصل قافیه قهرمانی را به استقلال خوزستان واگذار کرد و مثل اینکه تیم سپاهان در فصل جدید وارث این ویژگی سرخپوشان شده است.
چهار پنالتی و یک گل!/ معضل پرسپولیس به سپاهان رسید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author