«چهار» مین باخت استقلالی‌ها به پرسپولیس

«چهار» مین باخت استقلالی‌ها به پرسپولیس
روزنامه هواداری پیروزی با استفاده از عدد 4 دوباره برای استقلالی ها کری خوانده است.

«چهار» مین باخت استقلالی‌ها به پرسپولیس

روزنامه هواداری پیروزی با استفاده از عدد 4 دوباره برای استقلالی ها کری خوانده است.
«چهار» مین باخت استقلالی‌ها به پرسپولیس

لایسنس نود 32 ورژن 8

میهن دانلود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author