چهارسوی لیگ/ لکه ننگی بر دامن فوتبال ایران

چهارسوی لیگ/ لکه ننگی بر دامن فوتبال ایران
علی خسروی گفت: یک نفر از خانواده داوری به خودش اجازه داده، به من زنگ بزند و من را تهدید کند. این تماس تلفنی بی احترامی به جامعه رسانه ای بود و می گوید من ۱۰۰ میلیون تومان می دهم که تو را خراب کنند.
۲۲:۳۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۱ اردیبهشت


چهارسوی لیگ/ لکه ننگی بر دامن فوتبال ایران

علی خسروی گفت: یک نفر از خانواده داوری به خودش اجازه داده، به من زنگ بزند و من را تهدید کند. این تماس تلفنی بی احترامی به جامعه رسانه ای بود و می گوید من ۱۰۰ میلیون تومان می دهم که تو را خراب کنند.
۲۲:۳۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۱ اردیبهشت


چهارسوی لیگ/ لکه ننگی بر دامن فوتبال ایران

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 6

اس ام اس جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author