چلسی به دنبال بازگرداندن لوکاکو

چلسی به دنبال بازگرداندن لوکاکو
خبرگزاری بلژیکی HLN مدعی شد که چلسی قصد دارد روملو لوکاکو، مهاجم سابق خود را که در حال حاضر در اورتون توپ می‌زند بازگرداند.

چلسی به دنبال بازگرداندن لوکاکو

خبرگزاری بلژیکی HLN مدعی شد که چلسی قصد دارد روملو لوکاکو، مهاجم سابق خود را که در حال حاضر در اورتون توپ می‌زند بازگرداند.
چلسی به دنبال بازگرداندن لوکاکو

wolrd press news

label, , , , , , , , , , , ,

About the author