پیوس:صدرنشینی پرسپولیسی را مغرور کرده بود/لازم بود به نفت ببازند

پیوس:صدرنشینی پرسپولیسی را مغرور کرده بود/لازم بود به نفت ببازند
پیشکسوت پرسپولیس معتقد است غرور در بازی با نفت کار دست پرسپولیسی‌ها داد.

پیوس:صدرنشینی پرسپولیسی را مغرور کرده بود/لازم بود به نفت ببازند

پیشکسوت پرسپولیس معتقد است غرور در بازی با نفت کار دست پرسپولیسی‌ها داد.
پیوس:صدرنشینی پرسپولیسی را مغرور کرده بود/لازم بود به نفت ببازند

آپدیت نود 32 تریال

عکس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author