پیش بازی کلمبیا – کاستاریکا

پیش بازی کلمبیا – کاستاریکا
دو تیم کلمبیا و کاستاریکا در آخرین دور از رقابت های گروه A کوپا آمه ریکا به مصاف هم می روند.

پیش بازی کلمبیا – کاستاریکا

دو تیم کلمبیا و کاستاریکا در آخرین دور از رقابت های گروه A کوپا آمه ریکا به مصاف هم می روند.
پیش بازی کلمبیا – کاستاریکا

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , ,

About the author