پیشنهاد بیش از ۶ پروژه توسط وزارت علوم برای تحقق شعار سال

پیشنهاد بیش از ۶ پروژه توسط وزارت علوم برای تحقق شعار سال
وزیر علوم با اشاره به شعار سال ۹۵ اظهار کرد: طرح‌های زیادی برای تحقق شعار سال توسط وزارت علوم پیشنهاد شده و وزارت علوم ۶ الی ۷ پروژه در این راستا دارد که امیدواریم تصویب شود.
۲۰:۵۵ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۶ فروردین


پیشنهاد بیش از ۶ پروژه توسط وزارت علوم برای تحقق شعار سال

وزیر علوم با اشاره به شعار سال ۹۵ اظهار کرد: طرح‌های زیادی برای تحقق شعار سال توسط وزارت علوم پیشنهاد شده و وزارت علوم ۶ الی ۷ پروژه در این راستا دارد که امیدواریم تصویب شود.
۲۰:۵۵ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۶ فروردین


پیشنهاد بیش از ۶ پروژه توسط وزارت علوم برای تحقق شعار سال

بک لینک رنک 6

پرس نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author