پیروزی قاطع ایران برابر اکراین در جام جهانی کشتی فرنگی

پیروزی قاطع ایران برابر اکراین در جام جهانی کشتی فرنگی
ایسنا نوشت؛ تیم ملی کشتی فرنگی ایران در اولین دیدار خود در جام جهانی کشتی فرنگی مقابل اوکراین به یک پیروزی یک طرفه رسید.

پیروزی قاطع ایران برابر اکراین در جام جهانی کشتی فرنگی

ایسنا نوشت؛ تیم ملی کشتی فرنگی ایران در اولین دیدار خود در جام جهانی کشتی فرنگی مقابل اوکراین به یک پیروزی یک طرفه رسید.
پیروزی قاطع ایران برابر اکراین در جام جهانی کشتی فرنگی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author