پیروزی سوریان و قاسمی در دور نخست

پیروزی سوریان و قاسمی در دور نخست
نمایندگان کشتی فرنگی کشورمان، دور نخست رقابتهای گزینشی المپیک 2016 ریو را با پیروزی پشت سر گذاشتند.

پیروزی سوریان و قاسمی در دور نخست

نمایندگان کشتی فرنگی کشورمان، دور نخست رقابتهای گزینشی المپیک 2016 ریو را با پیروزی پشت سر گذاشتند.
پیروزی سوریان و قاسمی در دور نخست

لایسنس نود 32 ورژن 8

wolrd press news

label, , , , , , , , , , , ,

About the author