پیروزی تیم علی دایی مقابل تیم ملی جوانان

پیروزی تیم علی دایی مقابل تیم ملی جوانان
تیم فوتبال نفت تهران توانست در مسابقه‌ای تدارکاتی تیم ملی جوانان را شکست دهد.

پیروزی تیم علی دایی مقابل تیم ملی جوانان

تیم فوتبال نفت تهران توانست در مسابقه‌ای تدارکاتی تیم ملی جوانان را شکست دهد.
پیروزی تیم علی دایی مقابل تیم ملی جوانان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author