پیرشدن جمعیت ایتالیا و افزایش نگرانی ها

پیرشدن جمعیت ایتالیا و افزایش نگرانی ها
کارشناسان اجتماعی کاهش حمایت دولت از خانواده و نظام بهداشت و سلامت را از اصلی ترین علل بی تمایلی خانواده های ایتالیایی برای فرزنددار شدن می دانند.
۱۰:۴۱ – ۱۳۹۵ جمعه ۳ اردیبهشت


پیرشدن جمعیت ایتالیا و افزایش نگرانی ها

کارشناسان اجتماعی کاهش حمایت دولت از خانواده و نظام بهداشت و سلامت را از اصلی ترین علل بی تمایلی خانواده های ایتالیایی برای فرزنددار شدن می دانند.
۱۰:۴۱ – ۱۳۹۵ جمعه ۳ اردیبهشت


پیرشدن جمعیت ایتالیا و افزایش نگرانی ها

آپدیت نود 32 ورژن 6

خبر جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author