پوگبا: به قیمت انتقالم فکر نمی کنم

پوگبا: به قیمت انتقالم فکر نمی کنم
پل پوگبا، ستاره فرانسوی منچستریونایتد، تاکید کرد قیمت بالایی که این باشگاه برای به خدمت گرفتن او پرداخت، باعث نگرانی اش نمی شود و تنها روی بازگرداندن منچستریونایتد به روزهای خوبش تمرکز دارد.

پوگبا: به قیمت انتقالم فکر نمی کنم

پل پوگبا، ستاره فرانسوی منچستریونایتد، تاکید کرد قیمت بالایی که این باشگاه برای به خدمت گرفتن او پرداخت، باعث نگرانی اش نمی شود و تنها روی بازگرداندن منچستریونایتد به روزهای خوبش تمرکز دارد.
پوگبا: به قیمت انتقالم فکر نمی کنم

گوشی موبایل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author