پول هایی که شما برای استقلال و پرسپولیس اس ام اس می کنید چه می شوند؟

پول هایی که شما برای استقلال و پرسپولیس اس ام اس می کنید چه می شوند؟
می گوید حالا سامانه پیامکی استقلال و پرسپولیس ، 5 میلیون شماره منحصر به فرد دارد. شماره هایی که بخشی از آنها عضو شدند و خارج شدند. این جدیدترین ادعای کارپرداز تبلیغاتی دو تیم محبوب پایتخت است.

پول هایی که شما برای استقلال و پرسپولیس اس ام اس می کنید چه می شوند؟

می گوید حالا سامانه پیامکی استقلال و پرسپولیس ، 5 میلیون شماره منحصر به فرد دارد. شماره هایی که بخشی از آنها عضو شدند و خارج شدند. این جدیدترین ادعای کارپرداز تبلیغاتی دو تیم محبوب پایتخت است.
پول هایی که شما برای استقلال و پرسپولیس اس ام اس می کنید چه می شوند؟

آپدیت نود32

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author