پول رضایتنامه رضاییان از جیب پرسپولیس رفت!

پول رضایتنامه رضاییان از جیب پرسپولیس رفت!
رامین رضاییان که به ریزه اسپور رفته بود، به ایران بازگشت و قرارداد خود را با این تیم فسخ کرد.

پول رضایتنامه رضاییان از جیب پرسپولیس رفت!

رامین رضاییان که به ریزه اسپور رفته بود، به ایران بازگشت و قرارداد خود را با این تیم فسخ کرد.
پول رضایتنامه رضاییان از جیب پرسپولیس رفت!

طاووس موزیک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author