پورحیدری: شکر خدا دارم جان می‌گیرم

پورحیدری: شکر خدا دارم جان می‌گیرم
روزنامه خبرورزشی نوشت: این روزها همه فوتبالی‌ها نگران حال منصور پورحیدری هستند. مرد بزرگی که بخش قابل ملاحظه‌ای از افتخارات استقلال با نام او سنجاق شده است اما حالا هیچ‌کس به آن همه افتخار و کاپ توجه نمی‌کند بلکه همه دنبال آن هستند تا آن که این همه افتخار برای استقلال آورده را سالم و سرپا ببینند.

پورحیدری: شکر خدا دارم جان می‌گیرم

روزنامه خبرورزشی نوشت: این روزها همه فوتبالی‌ها نگران حال منصور پورحیدری هستند. مرد بزرگی که بخش قابل ملاحظه‌ای از افتخارات استقلال با نام او سنجاق شده است اما حالا هیچ‌کس به آن همه افتخار و کاپ توجه نمی‌کند بلکه همه دنبال آن هستند تا آن که این همه افتخار برای استقلال آورده را سالم و سرپا ببینند.
پورحیدری: شکر خدا دارم جان می‌گیرم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author