پنجاهمین سالروز تاسیس دانشگاه صنعتی شریف

پنجاهمین سالروز تاسیس دانشگاه صنعتی شریف
مراسم بزرگداشت پنجاهمین سالروز تاسیس دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
۰۷:۵۵ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت


پنجاهمین سالروز تاسیس دانشگاه صنعتی شریف

مراسم بزرگداشت پنجاهمین سالروز تاسیس دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
۰۷:۵۵ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت


پنجاهمین سالروز تاسیس دانشگاه صنعتی شریف

خبر جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author