پنالتی از دست رفته پرسپولیس(گزارش تصویری)

پنالتی از دست رفته پرسپولیس(گزارش تصویری)
خطای حنیف عمران زاده روی محسن بنگر باعص شد تا پرسپولیس ها به یک پنالتی دست بیابند اما طارمی توپ را نتوانست گل کند.

پنالتی از دست رفته پرسپولیس(گزارش تصویری)

خطای حنیف عمران زاده روی محسن بنگر باعص شد تا پرسپولیس ها به یک پنالتی دست بیابند اما طارمی توپ را نتوانست گل کند.
پنالتی از دست رفته پرسپولیس(گزارش تصویری)

فروش بک لینک

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author