پلیس انگلیس، عامل فاجعه استادیوم هیلزبورو

پلیس انگلیس، عامل فاجعه استادیوم هیلزبورو
پس از گذشته ۲۷ سال از فاجعه استادیوم هیلزبورو، یک هیئت قضایی ویژه به اتفاق آرا، قصور نیروهای پلیس انگلیس را عامل بروز اصلی این فاجعه اعلام کرد.
۰۹:۴۸ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۸ اردیبهشت


پلیس انگلیس، عامل فاجعه استادیوم هیلزبورو

پس از گذشته ۲۷ سال از فاجعه استادیوم هیلزبورو، یک هیئت قضایی ویژه به اتفاق آرا، قصور نیروهای پلیس انگلیس را عامل بروز اصلی این فاجعه اعلام کرد.
۰۹:۴۸ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۸ اردیبهشت


پلیس انگلیس، عامل فاجعه استادیوم هیلزبورو

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 8

پرس نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author