پلنگ ۲۱ راس دام را درید

پلنگ ۲۱ راس دام را درید
رئیس حفاظت محیط زیست کهگیلویه وبویر احمد، از تلف شدن ناگهانی ۲۱ راس دام یک دامدار در این شهرستان خبر داد و گفت: به احتمال زیاد این دام‌ ها توسط پلنگ دریده شده اند.
۱۱:۱۴ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۵ اردیبهشت


پلنگ ۲۱ راس دام را درید

رئیس حفاظت محیط زیست کهگیلویه وبویر احمد، از تلف شدن ناگهانی ۲۱ راس دام یک دامدار در این شهرستان خبر داد و گفت: به احتمال زیاد این دام‌ ها توسط پلنگ دریده شده اند.
۱۱:۱۴ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۵ اردیبهشت


پلنگ ۲۱ راس دام را درید

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 6

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author