پس از قرار گرفتن ترابی در لیست خرید برانکو/باشگاه سایپا:این بازیکن فروشی نیست

پس از قرار گرفتن ترابی در لیست خرید برانکو/باشگاه سایپا:این بازیکن فروشی نیست
یکی از گزینه های پرسپولیسی ها برای فصل جدید مهدی ترابی ستاره ملی پوش سایپا است.

پس از قرار گرفتن ترابی در لیست خرید برانکو/باشگاه سایپا:این بازیکن فروشی نیست

یکی از گزینه های پرسپولیسی ها برای فصل جدید مهدی ترابی ستاره ملی پوش سایپا است.
پس از قرار گرفتن ترابی در لیست خرید برانکو/باشگاه سایپا:این بازیکن فروشی نیست

فروش بک لینک

خبر جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author