پزشک فوتبال شهید شد (عکس)

پزشک فوتبال شهید شد (عکس)
رضا بنافی، پزشک بوشهری که سال ها در کادر پزشکی تیم های مختلف از جمله شاهین و ایرانجوان حضور داشت دیروز دار فانی را وداع گفت.

پزشک فوتبال شهید شد (عکس)

رضا بنافی، پزشک بوشهری که سال ها در کادر پزشکی تیم های مختلف از جمله شاهین و ایرانجوان حضور داشت دیروز دار فانی را وداع گفت.
پزشک فوتبال شهید شد (عکس)

آپدیت نود 32 ورژن 6

ganool review

label, , , , , , , , , , , ,

About the author