پرچم‌دار کاروان ایران به ریو رسید

پرچم‌دار کاروان ایران به ریو رسید
بعد از حضور کاروان والیبال ایران در دهکده رقابت های المپیک، امروز تیم های تیراندازی و پینگ پنگ هم به جمع آنها اضافه شدند.

پرچم‌دار کاروان ایران به ریو رسید

بعد از حضور کاروان والیبال ایران در دهکده رقابت های المپیک، امروز تیم های تیراندازی و پینگ پنگ هم به جمع آنها اضافه شدند.
پرچم‌دار کاروان ایران به ریو رسید

wolrd press news

label, , , , , , , , , , , ,

About the author