پرشور، جذاب و مبارز/ نوری، یورگن کلوپ جدید بوندس‌لیگا(عکس)

پرشور، جذاب و مبارز/ نوری، یورگن کلوپ جدید بوندس‌لیگا(عکس)
با رفتن یورگن کلوپ و پپ گواردیولا از بوندس لیگا، به نظر می رسید دیگر هیچ مربی ای نیست که عکاسان برای ثبت واکنش هایش از اتفاقات کنار زمین صرف نظر کنند اما با حضور الکساندر نوری روی نیمکت وردبرمن شرایط تغییر کرده است.

پرشور، جذاب و مبارز/ نوری، یورگن کلوپ جدید بوندس‌لیگا(عکس)

با رفتن یورگن کلوپ و پپ گواردیولا از بوندس لیگا، به نظر می رسید دیگر هیچ مربی ای نیست که عکاسان برای ثبت واکنش هایش از اتفاقات کنار زمین صرف نظر کنند اما با حضور الکساندر نوری روی نیمکت وردبرمن شرایط تغییر کرده است.
پرشور، جذاب و مبارز/ نوری، یورگن کلوپ جدید بوندس‌لیگا(عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author