پرسپولیس ۰ – نفت ۲؛ بهت ۹۰هزارنفری

پرسپولیس ۰ – نفت ۲؛ بهت ۹۰هزارنفری
پرسپولیس با وجود حمایت هواداران مغلوب ضدحمله‌های زهردار نفت شد و علاوه بر تحمل یک شکست خانگی صدر جدول را به استقلال تحویل داد.
۲۰:۲۳ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۹ اردیبهشت


پرسپولیس ۰ – نفت ۲؛ بهت ۹۰هزارنفری

پرسپولیس با وجود حمایت هواداران مغلوب ضدحمله‌های زهردار نفت شد و علاوه بر تحمل یک شکست خانگی صدر جدول را به استقلال تحویل داد.
۲۰:۲۳ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۹ اردیبهشت


پرسپولیس ۰ – نفت ۲؛ بهت ۹۰هزارنفری

آپدیت نود 32 ورژن 5

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author