پرسپولیس با جدیت پیگیر پرونده کنعانی‌زادگان

پرسپولیس با جدیت پیگیر پرونده کنعانی‌زادگان
معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس در خصوص آخرین وضعیت پرونده حسین کنعانی‌زادگان گفت: در پی اقدام غیر قانونی مدافع پرسپولیس در انعقاد قرارداد با باشگاه دیگر بدون اخذ رضایت از باشگاه پرسپولیس، اقدامات حقوقی و پیشگیرانه‌ای در همان ابتدای امر از جانب باشگاه و از طریق فدراسیون فوتبال انجام شد.

پرسپولیس با جدیت پیگیر پرونده کنعانی‌زادگان

معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس در خصوص آخرین وضعیت پرونده حسین کنعانی‌زادگان گفت: در پی اقدام غیر قانونی مدافع پرسپولیس در انعقاد قرارداد با باشگاه دیگر بدون اخذ رضایت از باشگاه پرسپولیس، اقدامات حقوقی و پیشگیرانه‌ای در همان ابتدای امر از جانب باشگاه و از طریق فدراسیون فوتبال انجام شد.
پرسپولیس با جدیت پیگیر پرونده کنعانی‌زادگان

خرید رنک گوگل

اندروید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author