پرسپولیسی ها در حسرت دروازه بانی که همچنان رکورد دار کلین شیت است!

پرسپولیسی ها در حسرت دروازه بانی که همچنان رکورد دار کلین شیت است!
نیلسون کوریا دروازه بان سابق پرسپولیس همچنان رکورد دار کلین شیت در لیگ ایران است.

پرسپولیسی ها در حسرت دروازه بانی که همچنان رکورد دار کلین شیت است!

نیلسون کوریا دروازه بان سابق پرسپولیس همچنان رکورد دار کلین شیت در لیگ ایران است.
پرسپولیسی ها در حسرت دروازه بانی که همچنان رکورد دار کلین شیت است!

نود32 آپدیت ورژن 9

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author