پرتاب بطری به سمت راکیتیچ(عکس)

پرتاب بطری به سمت راکیتیچ(عکس)
هواداران بتیس که بخاطر سابقه بازی راکیتیچ در باشگاه رقیبشان سویا، خاطره خوشی از وی نداشتند، امشب واکنش های تندی بر علیه این ستاره کروات بارسا نشان دادند؛ از جمله پرتاب بطری به سمت او هنگام زدن یک ضربه کرنر.

پرتاب بطری به سمت راکیتیچ(عکس)

هواداران بتیس که بخاطر سابقه بازی راکیتیچ در باشگاه رقیبشان سویا، خاطره خوشی از وی نداشتند، امشب واکنش های تندی بر علیه این ستاره کروات بارسا نشان دادند؛ از جمله پرتاب بطری به سمت او هنگام زدن یک ضربه کرنر.
پرتاب بطری به سمت راکیتیچ(عکس)

آپدیت نود 32 هفتگی

گوشی موبایل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author