پایبندی امریکا و اروپا به تحریم های روسیه

پایبندی امریکا و اروپا به تحریم های روسیه
کاخ سفید اعلام کرد رهبران اروپایی شرکت کننده در نشست هانوفر آلمان بار دیگر تاکید کردند که تحریم های روسیه فقط در صورت اجرای کامل توافق مینسک درباره اوکراین لغو خواهند شد.
۱۶:۵۷ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۷ اردیبهشت


پایبندی امریکا و اروپا به تحریم های روسیه

کاخ سفید اعلام کرد رهبران اروپایی شرکت کننده در نشست هانوفر آلمان بار دیگر تاکید کردند که تحریم های روسیه فقط در صورت اجرای کامل توافق مینسک درباره اوکراین لغو خواهند شد.
۱۶:۵۷ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۷ اردیبهشت


پایبندی امریکا و اروپا به تحریم های روسیه

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 4

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author