پایان شگفتی عامل حذف پرسپولیس در جام حذفی

پایان شگفتی عامل حذف پرسپولیس در جام حذفی
قشقایی شیراز که موفق شده بود با حذف پرسپولیس به تیتر اصلی رسانه ها تبدیل شود، مقابل تیم هم استانی خود شکست خورد تا از دور رقابت ها کنار رود.

پایان شگفتی عامل حذف پرسپولیس در جام حذفی

قشقایی شیراز که موفق شده بود با حذف پرسپولیس به تیتر اصلی رسانه ها تبدیل شود، مقابل تیم هم استانی خود شکست خورد تا از دور رقابت ها کنار رود.
پایان شگفتی عامل حذف پرسپولیس در جام حذفی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author