پایان شمارش آرای حوزه ها

پایان شمارش آرای حوزه ها
سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات از پایان شمارش آرای مرحله دوم انتخابات مجلس در ۵۵ حوزه انتخابیه در ۲۱ استان خبر داد.
۱۵:۴۹ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۱ اردیبهشت


پایان شمارش آرای حوزه ها

سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات از پایان شمارش آرای مرحله دوم انتخابات مجلس در ۵۵ حوزه انتخابیه در ۲۱ استان خبر داد.
۱۵:۴۹ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۱ اردیبهشت


پایان شمارش آرای حوزه ها

لایسنس نود 32 ورژن 7

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author