پاسخ پرسپولیسی‌ها به پیشنهاد 500 هزار دلاری یک تیم چینی/انصاری فروشی نیست

پاسخ پرسپولیسی‌ها به پیشنهاد 500 هزار دلاری یک تیم چینی/انصاری فروشی نیست
پرسپولیسی‌ها حاضر نیستند محمد انصاری را از دست بدهند.

پاسخ پرسپولیسی‌ها به پیشنهاد 500 هزار دلاری یک تیم چینی/انصاری فروشی نیست

پرسپولیسی‌ها حاضر نیستند محمد انصاری را از دست بدهند.
پاسخ پرسپولیسی‌ها به پیشنهاد 500 هزار دلاری یک تیم چینی/انصاری فروشی نیست

label, , , , , , , , , , , ,

About the author