پاسخ وزارت ورزش به اظهارات دادستان: حیطه مسئولیت ما محیط های ورزشی است نه حریم شخصی

پاسخ وزارت ورزش به اظهارات دادستان: حیطه مسئولیت ما محیط های ورزشی است نه حریم شخصی
سایت وزارت ورزش نوشت: مدیر کل حراست وزارت ورزش درباره اظهار دادستان تهران برای تذکر به این وزارتخانه گفت: آقای دولت آبادی حتما توجه دارند که ماموریت ما محیط های ورزشی است نه حریم شخصی جامعه ورزش.

پاسخ وزارت ورزش به اظهارات دادستان: حیطه مسئولیت ما محیط های ورزشی است نه حریم شخصی

سایت وزارت ورزش نوشت: مدیر کل حراست وزارت ورزش درباره اظهار دادستان تهران برای تذکر به این وزارتخانه گفت: آقای دولت آبادی حتما توجه دارند که ماموریت ما محیط های ورزشی است نه حریم شخصی جامعه ورزش.
پاسخ وزارت ورزش به اظهارات دادستان: حیطه مسئولیت ما محیط های ورزشی است نه حریم شخصی

آپدیت نود 32 ورژن 7

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author