پاسخ های قضایی محسنی اژه ای به خبرنگاران

پاسخ های قضایی محسنی اژه ای به خبرنگاران
معاون اول قوه قضائیه گفت: حکم مدیرعامل سابق بانک صادرات و ۴۴ نفر از کارکنان این بانک در پرونده فساد سه هزار میلیاردی هنوز ابلاغ نشده است.
۱۲:۲۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۸ اردیبهشت


پاسخ های قضایی محسنی اژه ای به خبرنگاران

معاون اول قوه قضائیه گفت: حکم مدیرعامل سابق بانک صادرات و ۴۴ نفر از کارکنان این بانک در پرونده فساد سه هزار میلیاردی هنوز ابلاغ نشده است.
۱۲:۲۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۸ اردیبهشت


پاسخ های قضایی محسنی اژه ای به خبرنگاران

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 3

موسیقی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author